Service:

De KBOZ is er om te helpen!

Rijbewijskeuring 75+
Voor uw keuring kunt u direct contact opnemen met de keuringsarts:
Dokter W.J. Eenink 0653 12 03 04

Belastinghulp:
Voor hulp bij het invoeren van uw belastingformulier neemt u contact op met:
De heer J.F.M. van Hoof 0682 81 74 32 e-mail: jfm.v.hoof@kpnmail.nl

Klussendienst:
0619 97 18 00

De K van KBOZ wordt niet vergeten:
In de maand MEI is er een Mariaviering,
In de maand DECEMBER is er een Adventviering.

KBO-PCOB.nu Nieuwsbrief:
KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.
KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel om de twee weken.
KBOZ leden kunnen zich aanmelden voor KBO-PCOB.nu via:
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

Mutaties:
Wilt u a.u.b. mutaties, zoals overlijden, verhuizingen en wijziging van uw telefoonnummer en/of e-mailadresdoorgeven aan de ledenadministratie.
Ook als uw functie als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen.
ledenadministratie@kboz.nl