Nieuws

Het laatste nieuws

EIGEN VERKLARING AVONDKLOK

Hieronder kunt u de Eigen Verklaring downloaden die u nodig heeft wanneer u b.v. voor Mantelzorg na 21:00u buiten moet zijn.

De Lesgelden en de Oplossing!

Geachte leden en niet KBOZ leden.

Wat hebben we er een puinhoop van gemaakt. Zegt u nu ja? Ik vind het wel meevallen. Wat er gebeurt is, we hebben incasso voor contributie van de KBOZ voor 2021 ook naar leden van de 2 andere ouderenbonden gestuurd, samen met de, voor Corona aangepaste, incasso voor het lidmaatschap van de clubs, voor 2020. De oorzaak ligt daarin, wij hebben de informatie niet wie bij een andere ouderenbond contributie betaalt. We gaan dit rechttrekken maar dat duurt even. We hebben de hulp van derden nodig.

Om u van de actuele stand van zaken op de hoogte te houden, zal het bestuur gebruikmaken van deze website:
www.kboz.nl. U kunt ons ook altijd bereiken via info@kboz.nl.

Met vriendelijke groet,
Hans Lamot
Wnd Voorzitter

Onderzoek: senioren willen niet meer verplicht op internet

NIEUWEGEIN (ANP) – Negen van de tien internetloze (91 procent) en de helft (46 procent) van de online senioren zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dat meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB die er onderzoek naar deed onder ruim 3700 senioren.
Bijna allemaal vinden ze dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Senioren die geen internet gebruiken, geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, de te hoge leeftijd of het ontbreken van geschikte apparatuur. Een kleine groep (16 procent) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48 procent) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.
Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, doen dat vrijwel dagelijks (90 procent). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online.

Nieuws van de gemeente:

Palet Welzijn heeft vierjaarlijkse contracten met de gemeente.
Het laatste contract loopt per 1 mei 2021 af.
Tot 1 mei 2021 zal Palet Welzijn een overeenkomst met de ouderenbonden hebben over het gebruik van accommodaties. Voor de KBOZ zijn dat de ruimtes voor
Kringen, Bridge, Koersbal, Yoga en Bewegen op Muziek.
De OSO en de KBOZ houden de vinger stevig op de pols van 
Palet Welzijn en zullen alles in het werk stellen om de veranderingen bij de gemeente Zoetermeer voor de leden van de verschillende  zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aanvulling: Onlangs hebben wij in OSO verband een ontmoeting met de verantwoordelijk wethouder gehad. Er is nu enig optimisme dat alles voorlopig bij het oude blijft.  Maar lach niet te snel, zeer binnenkort zijn de 2de kamer verkiezingen en daarna de Gemeente raad!