Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende vijf personen:

functie

naam

e-mail

voorzitter

Paul Wouters

voorzitter@kboz.nl

secretaris

Thea Veelenturf

secretaris@kboz.nl

penningmeester

Hans van der Meer

penningmeester@kboz.nl

ledenadministratie

Rob v.d. Bos

ledenadministratie@kboz.nl

algemeen lid

Pieter Crul

algemeen@kboz.nl

 

U kunt de leden bereiken via hun e-mailadres en via het postadres: Dublinstraat 24, 2713HS Zoetermeer