Activiteiten Service

Overige Activiteiten

De KBOZ is er om te helpen!

Belastinghulp

Voor hulp bij het invoeren van uw belastingformulier neemt u contact op met de heer J.F.M. van Hoof tel. 06 82 81 74 32, e-mail:  jfm.v.hoof@kpnmail.nl 

Rijbewijskeuring 75+

Voor uw keuring kunt u rechtstreeks contact opnemen met de keuringsarts:
 dokter W.J. Eenink, tel. 06 53 12 03 04

De kosten bedragen € 40,-

Klussendienst

Voor informatie over de mogelijkheden van de klusssendienst belt u met 06 19 97 18 00

 Vieringen

 – elke donderdag om 10.00 in de Doortochtkerk (De Leyens) met na afloop koffie
 –  elke vrijdag  om 10.00  in de Genesarethkerk (Meerzicht ) met na afloop koffie
 –  elke derde donderdag van de maand  in de Wijngaard (Rokkeveen), eerst om 10.00 koffie 
     en daarna een viering.