Lidmaatschap KBOZ

Meldt u zich ook aan als lid ?

Contributie

Vanaf 1 januari 2021 is de contributie per kalenderjaar door de ALV vastgesteld op:
€ 26,50 voor alleenstaanden en € 52,00 voor echtparen.

Bij automatische incasso krijgt u € 2,50 korting p.p. waardoor voor de bovengenoemde bedragen € 24,- resp. € 47,- van toepassing zijn.

IBAN nummer: NL 68 INGB 0009699669

Voorwaarden

–  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

–  Opzegging dient uiterlijk 2 maanden voor het begin van het nieuwe
   kalenderjaar schriftelijk (e-mail) te geschieden bij de ledenadministratie.
   Gebeurt dit niet dan is men  automatisch lid voor een nieuw kalenderjaar.

–  Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Het aanmeldingsformulier kunt u hieronder downloaden.  Afdrukken, invullen en opsturen 

Mutaties
Wilt u a.u.b. mutaties zoals verhuizing, wijziging van telefoonnummer of emailadres en overlijden doorgeven aan de ledenadministratie. Ook als uw functie als contactpersoon door iemand anders wordt overgenomen. Het emailadres is : ledenadministratie@kboz.nl