Aanmeldingsformulier KBOZ

Wordt nu lid!

 

Attentie:
Vanaf 1 januari 2021 is de contributie door de ALV vastgesteld op:
€ 26,50 voor alleenstaanden en
€ 52,00 voor echtparen.

Bij incasso, € 2,50 korting.P.P.
IBAN nummer: NL 68 INGB 0009699669

Het lidmaatschap van de KBOZ is aan enkele voorwaarden verbonden:
–  Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.
–  Opzegging dient uitelijk 2 maanden voor het begin van het nieuwe
      kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.
      Gebeurt dit niet dan is men  automatisch lid voor een nieuw
      kalenderjaar.

–  Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Aanmeldformulier: