Aanmeldformulier

Word nu lid

 

Attentie:

Vanaf 1 januari 2019 is de contributie door de ALV vastgesteld op:

€ 25,00 voor alleenstaanden en

€ 49,00 voor echtparen.

Bij incasso, € 2,50 korting.P.P.

IBAN nummer: NL 68 INGB 0009699669

 

Het lidmaatschap van de KBOZ is aan enkele voorwaarden verbonden:

–  Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.

–  Opzegging dient uitelijk 2 maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. gebeurt dit niet dan is men  automatisch lid voor een nieuw kalenderjaar.

–  Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

 

Aanmeldformulier: