Home

H. Nicolaasparochie Zoetermeer

Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeer

Geachte leden van de KBOZ;

Namens het bestuur van de KBOZoetermeer wil ik iedereen een Gelukkig en vooral Gezond 2021 toewensen. We vergeten 2020 snel. Dit afgelopen jaar heeft ook ontzettend veel invloed op het functioneren van uw bond gehad. Het bestuur is druk bezig om 2021 weer een normaal functionerend jaar te maken. Schroomt u niet om ons te benaderen, info@KBOZ.nl, mocht u vragen en/of opmerkingen hebben.

Met vriendelijke groet,
Hans Lamot
Algemeen bestuurslid

De leukste activiteiten

Bent u lid, doe dan gezellig mee met onze activiteiten. U kunt deze vinden op de activiteiten pagina’s of druk op de knop hieronder.

ATTENTIE:
Op de Pagina NIEUWS kunt u de Eigen Verklaring Avondklok van de Overheid downloaden!